8 685 45 770

Aukščių sistemos patobulinimas TBC programinėje įrangoje

Trimble Business Center - Coordinate System Manager - atnaujinimas
Trimble Business Center - Coordinate System Manager - LKS94 - LAS07 - Geoidas

Sveiki sulaukę Naujųjų metų!

Ar žinojote, jog nuo šiol instaliuojant Trimble Business Center standartinėje koordinačių sistemų duomenų bazėje prie LKS94 įtrauktas ir LAS07 atitinkantis geoidas LIT15G.
Jei jau turite įdiegtą TBC, bet geoidas neparuoštas naudojimui, paleiskite Coordinate System Manager (Start Menu) ir atlikę atnaujinimą (Upgrade) užsaugokite "current.csd" duomenų bazę (žiūrėti iliustraciją).

Gerų darbų šiais metais