Esri ArcPad

Esri ArcPad – GIS programinė įranga, skirta rinkti ir kaupti GIS (grafinius ir atributinius) duomenis lauke.

 • Privalumai:
 • Erdvinių duomenų palaikymas ir redagavimas
 • GPS matavimų duomenų integravimas ir šių matavimų kokybės vykdymas
 • ArcIMS palaikymas
 • Darbui su ArcPad, kaip pagrindą, galima naudoti vektorinius duomenis ir rastrinius vaizdus

Lauke dirbantis ArcPad naudotojas gali:

 • didinti, mažinti, stumti vaizdą, „naviguoti“ skaitmeniniame žemėlapyje;
 • identifikuoti objektą ir jo atributiką;
 • matuoti atstumus, skaičiuoti plotus;
 • įvesti ir redaguoti objektus skaitmeniniame žemėlapyje;
 • įvedinėti atributinę informaciją, naudojantis sukurtomis formomis;
 • išsaugo brėžinį, parinktus simbolius.

ArcPad naudotojai gali dirbti su įvairios tematikos geografiniais duomenimis, daryti užklausas, klasifikuoti duomenis pagal nustatytus parametrus, matuoti atstumus žemėlapyje, keisti geografinių objektų simbolius. Viena iš svarbesnių ArcPad savybių yra ta, kad naudojantis šia programine įranga, naudotojas gali prisijungti prie internetinių svetainių (naudojantis GSM/GPRS telefonais, modemais), sukurtų ArcIMS pagalba (programinė įranga, naudojama geografinių duomenų pateikimui Internete) ir atsisiųsti įvairius geografinius duomenis. Vadinasi, naudotojas turi galimybę vienu metu naudotis ne tik savo turimais, bet ir internete publikuojamais geografiniais duomenimis.

ArcPad naudotojas iš anksto gali pasiruošti reikalingus GIS duomenis, naudodamasis ArcView išplėtimu ArcPad Tools.

Su ArcPad Tools galima:

 • iškirpti, konvertuoti, eksportuoti vektorinius, rastrinius duomenis ir sukurtus simbolius;
 • pagal esamą duomenų bazės struktūrą pasirinkti, kokie atributinės lentelės laukai bus naudojami, kuriant duomenų įvedimo formą – šabloną;
 • sukurti naują atributinių duomenų formą, naudojant ArcView Dialog Designer.

ArcPad funkcionalumas:

 • Shape failų peržiūra ir redagavimas lauke;
 • įvairių koordinačių sistemų ir projekcijų palaikymas (geografinė, UTM, Gauso-Kriugerio ir kt.);
 • koordinuotų rastrinių vaizdų (PNG, JPEG, BitMap, CADDRG, MrSID) palaikymas;
 • naudotojo sukurtų atributinių duomenų formų pildymas;
 • hyperlinko su nuotrauka, pastabų lentelėmis, abrisais ryšio nustatymas;
 • Trimble ir kitų GPS imtuvų matavimo duomenų registravimas:
 1. GPS matavimai realiame laike ir esamos padėties realiame laike vaizdavimas ant skaitmeninio žemėlapio norimoje koordinačių sistemoje,
 2. navigacija,
 3. atributikos rinkimas,
 4. GPS informacinis ekranas: palydovų išsidėstymas, GPS matavimų rezultatų kontrolė, padėtis (X,Y), altitudė, greitis ir atstumas iki atskaitos taško, diferencinio signalo kontrolė.

ArcPad taikymas

 • inžinerinių tinklų (ryšių, šilumos, vandentiekio, dujų ir kt.) šulinių inventorizacijai;
 • kelio ženklų inventorizacijai;
 • miškų inventorizacijai;
 • transporto priemonių navigacijai;
 • gamtinių išteklių, taršos šaltinių nustatymui ir inventorizacijai;
 • nuostolių, padarytų nekilnojamam turtui, įvertinimui ir kt.

ArcPad naudojama su duomenų kaupikliais (GPS imtuvais):

 • Bet kuris duomenų kaupiklis dirbantis Windows Mobile operacinės sistemos pagrindu

x:0;y:0