Drono duomenų panaudojimas ruošiant kelio kadastro bylą GeoMap'e

Jau naudojate bepiločius savo veikloje ar planuojate naudoti? Video filmuke pristatome kaip panaudoti su dronu surinktus duomenis (taškų masyvą, ortofoto ir DEM) ruošiant kelio kadastro bylas ar braižant toponuotraukos elementus GeoMap programinėje įrangoje.

Kelio kadastro bylos ruošimas GeoMap'e panaudojant dronu surinktus duomenis

x:0;y:0