8 650 84 816

Trimble RealWorks

 • Trimble RealWorks screen

Trimble RealWorks

Trimble sukurta ir išvystyta 3D skanerių duomenų bei taškų debesų ir galutinių rezultatų ruošimo programinė įranga suteikia galimybę Jums integruoti 3D taškus ir geodezinius duomenis bei kitą turimą medžiagą, todėl jos pagalba galite gauti: bendrus matavimo duomenis, bendrus matavimo duomenis, sugeneruotą galutinę medžiagą, medžiagą naudojamą bet kurioje kitoje 3D CAD programinėje įrangoje.

Privalumai/ galimybės:
 • Valdyti, apdoroti ir analizuoti milžiniškus duomenų rinkinius;
 • Atlikti išmanius matavimus - pusiau automatiniai gabaritų artumo, vertikalios, horizontalios projekcijos matmenys;
 • Iškomunikuokite savo rezultatus ar eigą generuodami video ar Google Earth objektus (kml formatu);
 • Atlikite automatinę registraciją (apjungimą) su taikiniais ar be jų;
 • Greitai patikrinkite taikinių tikslumą;
 • Generuokite registracijos (apjungimo) ataskaitas;
 • Lengvai eksportuokite į pasirinktą CAD programinę įrangą;

Trimble RealWorks - 3D skanerių duomenų bei taškų debesų ir galutinių rezultatų ruošimo programa

Skanavimo duomenų apdorojimo programinės įrangos versijos

Skanavimo duomenų apdorojimo Trimble RealWorks programinės įrangos versijos ir moduliai

Svarbiausi Trimble RealWorks privalumai

 • Efektyviai valdyti, apdoroti ir analizuoti didelius duomenų rinkinius
 • Vizualizuoti 3D duomenis
 • Modernizuota bei supaprastinta darbų eiga naudojant Easy Guided Step™ (žingsninis procesų gidas)
 • Apjungia 3D skanavimo, vaizdinius bei pozicijos duomenis
 • Sukuria apdorotos 3D taškų debesis, CAD modelius bei video simuliacijas
 • EasyPipe™ įrankis įgalina automatizuotą vamzdžių modeliavimą
 • Tolydus duomenų perdavimas į Trimble LASERGen™

Vizualizuokite ir paruoškite įspūdingus ruošinius iš 3D duomenų

Trimble 3D skanavimo programinė įranga suteikia galimybę Jums integruoti 3D taškų ir geodezinius duomenis, taip gaunami bendri matavimo duomenys, sugeneruota galutinė medžiaga bei įvairūs tarpiniai rezultatai, naudojami bet kurioje kitoje 3D CAD programinėje įrangoje.

Trimble TX8 skanuotų duomenų pavyzdžiai iš pasaulio:
Palaikomi formatai (gamintojų proteguojami bei nekomerciniai failų formatai)

 • Trimble 3D Scanning (skanavimo)
 • RealWorks
 • TZF
 • TZS
 • Trimble Survey Project (geodezinių matavimų)
 • JobXML, JOB ir RAW
 • ASCII
 • Trimble TX5 ir kiti FLS
 • (Geodezinio tinklo) Surveying Network ASCII
 • SIMA ASCII
 • AutoCAD
 • IXF
 • RIEGL Scan Project (skanavimo projekto)
 • Z+F Scan (skanavimo)
 • CMF
 • LAS ir LAZ
 • E57
 • PTX
 • PTS
 • DotProduct
Aukščiau pateiktas sąrašas formatų, kuriuos galima „Atidaryti“ – įkelti į projektą pradinius neapdorotus bei sutvarkytus (pre-processed) 3D skanavimo bei geodezinių matavimų duomenis.

Dirbant su Trimble RealWorks įvairiuose etapuose galima eksportuoti duomenis kaip:

 • pavienius išfiltruotus taškus
 • apdirbtą taškų debesį (point cloud)
 • 3D modelį ar skaitmeninį paviršių (surface)

Tam naudojami formatai:

 • Google Earth (KMZ)
 • MSF
 • PDMS
 • E57
 • LAS
 • LAZ
 • AutoCAD PCG (Autodesk Revit MEP)
 • Alias / WaveFront (OBJ)
 • MicroStation (DGN)
 • Pointools
 • AutoCAD (DXF)
 • ASCII
 • LandXML
 • Solids AutoCAD‘ui

Kiti eksportuojami objektai:

 • Geometrinių objektų parametrus
 • Vaizdus
 • Ortho-Vaizdus (Ortofoto)
 • Matavimo duomenis
 • Atributiniai duomenys
 • TZF vaizdai
 • Objektų ir taškų debesų palyginimo rezultatų duomenys (Inspection Maps)

Publikavimo (Publish) įrankis leidžia:

 • publikuoti Trimble RealWorks projektą (darbinį failą)
 • publikuoti susietus taškų debesis taip, kaip Jūs juos norite pateikti (pagal stotis, kaip 2D planą, vaizdą iš norimos perspektyvos)
 • publikuoti papildomus media failus (nuotraukas, video įrašus, garsus)
 • įkelti nuorodas į vidinius bei išorinius tinklalapius
 • pasirinkti leisti arba uždrausti ekstraktuoti / kopijuoti peržiūrimus duomenis
 • sumažinti duomenų kiekius, praretinant taškų debesis

Taip pat galima išeksportuoti:

 • skanavimo stočių pririšimo matricas
 • automatiškai sugeneruotas vamzdžių, kelių ar tunelių ašines (centrines) linijas
 • geometrinius objektus tiesiogiai į Trimble SketchUp
 • vertikalių bei horizontalių naftos bei kitų produktų talpyklų rezultatus bei kalibravimo ataskaitą

Naftos ir jų produktų pramonė

 • Horizontalių bei vertikalių talpyklų deformacijų tyrimas
 • Horizontalių bei vertikalių talpyklų kalibravimas bei automatizuotos ataskaitos ruošimas
 • Vamzdynų 3D modelio ruošimas
 • Vamzdynų palyginimas su projektiniais duomenimis
 • Inventorizacija bei inspektavimas

BIM

 • Virtualus modeliavimas (3D modelio ruošimas) iš skanavimo duomenų
 • Inžinerinių tinklų modeliavimas ir kontrolinės nuotraukos
 • Statinio elementų modeliavimas ir kontrolinės nuotraukos
 • Statinio ir jo elementų būklės įvertinimas renovacijos projektams
 • Metalinių konstrukcijų automatizuotas modeliavimas

Civilinė inžinerija bei architektūra

 • Aukšto tikslumo bei detalumo erdviniai duomenys su galimybe matuoti bei braižyti
 • Galimybė įkelti 3D taškus bei vaizdus (nuotraukas) projekto vietos vizualizavimui, ortofotografinių vaizdų gamybai
 • Įvairiausios informacijos išgavimas pagal poreikį bei tarpiniai, galutiniai ruošiniai

Kultūros paveldas

 • Vizualinės bei erdvinės informacijos gavyba neliečiant saugotinų objektų bei paminklų – išsaugojant jų esamą būklę
 • Galimi įvairūs matavimai bei skaičiavimai virtualioje erdvėje, vizualinė inspekcija bei analizė

Pramoniniai objektai

 • Inžinerinių tinklų modeliavimas ir kontrolinės nuotraukos
 • Statinio elementų modeliavimas ir kontrolinės nuotraukos
 • Projektavimas virtualioje erdvėje
 • Palyginimas su projektiniais duomenimis
 • Inventorizacija bei inspektavimas

Teisėsauga

 • Detalus autoįvykių bei kitų nelaimingų atsitikimų ar nusikaltimų vietos užfiksavimas, suteikiantis galimybę toliau normaliai eksploatuoti kelio atkarpą, tiltą, viaduką, visuomeninę teritoriją ar patalpas
 • Greitai užfiksuojama erdvinė informacija bei vaizdai detaliai 3D analizei ir vizualizacijai
 • Lengva ir greita dokumentacija
Data Import and Basic Management Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Imports / Exports of data   X X X X X
Coordinate frame (UCS) creation tool   X X X X X
Scan Explorer X X X X X X
Visualization tools (examination, etc) X X X X X X
Sampling   X X X X X
Segmentation   X X X X X
Measurement X X X X X X
Clipping box extraction tool   X X X X X
RealColor (panoramic image matching tool)   X X X X X
Data Registration / 3D Point Could Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Registration incl. target extraction & analysis   X X X X X
Bundle adjustment   X X X X X
Orientation tool   X X X X X
Geo-referencing   X X X X X
Registration reporting and station visualization   X X X X X
Registration Visual Check X X X X X X
Generate Registration Report X X X X X X
2D and 3D Deliverables Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Cutting plane X X X X X X
Feature coding   X X X X X
Contouring   X X X X X
2D Easy line   X X X X X
Polyline drawing tool   X X X X X
Basic geometry fitting tool   X X X X X
Image Matching   X X X X X
Key plan creation   X X X X X
Image rectification tool   X X X X X
Ortho projection tool   X X X X X
Mesh Creation / Editing   X X X X X
Volume calculation tool   X X X X X
Media tools   X X X X X
Advanced Registration Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Target-less registration     X X X X
Auto-register using planes     X X X X
Refine Registration using TZF scans   X X X X X
Advanced 3D Deliverables and Inspection Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Profile / Cross section     X X X X
Multi ortho projection     X X X X
Easy Profile     X X X X
Profile matcher tool     X X X X
2D Inspection tool     X X X X
Inspection map analyzer     X X X X
Surface to model Inspection tool     X X X X
Twin surface Inspection     X X X X
3D Inspection tool     X X X X
3D Inspection analyzer     X X X X
Catenary drawing tool     X X X X
Vertical applications Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Vertical Storage Tank Calibration     X X X X
Vertical Storage Tank Inspection           X
Horizontal Storage Tank Calibration           X
3D CAD Model Generation Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Modeling tools       X X X
Easy Pipe       X X X
Steel Beam Modeling       X X X
Steel Catalog Modeling       X X X
PDMS Export         X X
Center lines export         X X
SketchUp ® Pro integration     X X X X
Collaborate and Share Viewer BASE ADV ADV-MOD ADV-PLANT ADV-TANK
Publisher     X X X X

Trimble RealWorks - IKEA iškabos 3D modeliavimas ir skanuoto žemės paviršiaus apžvalga

x:0;y:0