Trimble 4D

  • Trimble 4D programinė įranga

Trimble 4D - Trimble sukurta ir išvystyta nuolatinių stebėjimų (monitoringo) programinė įranga suteikia galimybę Jums integruoti įvairius sensorius ir stebėti infrastruktūros geometrijos pokyčius.

Privalumai/galimybės:
  • Prijungti įvairius GNSS imtuvus (Trimble, Javad, Leica, Topcon, Septentrio, Ashtech);
  • Prijungti Trimble S serijos robotizuotus tacheometrus;
  • Prijungti įvairius geo-sensorius (pjezometrai, slėgio, vandens lygio, svorio, įtampos, įtrūkio, posvyrio ir kt.)
  • Duomenys nepertraukiamai kaupiami ir išsaugomi Microsoft SQL DB;
  • Galimybė susikurti įvairias ataskaitas;
  • Automatiniai pavojaus pranešimai pagal užduotus parametrus;
  • Valdymo prieiga per interneto naršyklę (administratoriaus, vartotojo, viešosios paskyros);
  • Duomenų perdavimas GSM, Wifi, radijo ryšiu.

Pastatai & infrastruktūra
Stebėkite ar nejuda objektas (pastatas, bokštas, antena, vėjo jėgainė) ar nedidėja įtrūkiai tarp pastato konstrukcinių elementų.
Nuošliaužos & gamtos pavojai
Nuolatinis šlaitų, žemės paviršiau judėjimo stebėjimas.
Pasitelkite pačius įvairiausius, įvairų gamintojų geo sensorius.
Užtvankos & karjerai
Ypač strategiškai svarbių objektų stebėjimas. Gaukite pranešimus nedelsiant, jei užtvankos ar karjeruose įvyksta neplanuoti geometriniai pokyčiai
Kruonio HAE sumontuota pastovaus stebėjimo sistema“.
Transporto infrastruktūra
Kelių, tiltų ar geležinkelių infrastruktūros elementų stebėjimas.

Plačiau apie Trimble monitoringo sprendimus

Monitoringo instaliacijos

Naudojama kartu

x:0;y:0