Geležinkeliai

Nuolatos augantis poreikis ugdyti keleivių ir krovinių pervežimo kokybę ir spartą, lygiagrečiai siejasi su kokybės reikalavimais geležinkelių infrastruktūros objektams, o tiksliau apibrėžus – viršutiniam kelio statiniui ir tuo pačiu pačiam keliui.

Kokybės reikalavimai geležinkelių infrastruktūros objektų įrengimui beveik visados įvardinami dar pirminėse projekto užduoties sąlygose ir turi būti išlaikomi leistinų nukrypimų-tolerancijų ribose viso statybos ir eksploatacijos ciklo metu. Tai apima tokias viršutinio kelio statinio sudedamąsias dalis, kaip balasto prizmės įrengimą ir prizmės pado profiliavimą, pabėgių klojimą ir jų pozicionavimą. Tuo pačiu didelių pastangų ir tikslumo reikalauja skaldos balasto sutankinimo ir tikslaus pačio geležinkelio kelio pamušimo į projektinę padėtį darbai.

Kadangi didžioji dalis minėtų užduočių glaudžiai siejasi su tiksliu geležinkelio kelio padėties įrengimu projektinėje padėtyje, nepriklausomai nuo to ar mes kalbėsime apie kapitalinę statybą, rekonstrukciją ar paprastą ruožo remontą. Šios ir kitos aplinkybės susiejusios su darbų atlikimo savalaikiškumu, išlaikant aukštus kokybės rodiklius automatiškai iššaukia poreikį į pagalbą pasitelkti šiuolaikines matavimo ir stebėsenos technologijas, kurios leistų operatyviai ir betarpiškai tikrinti ir kontroliuoti geležinkelio kelio padėtį viso statybos ir eksploatacijos ciklo metu.

gelezinkeliai
gelezinkeliai
gelezinkeliai

Trimble GEDO

Geležinkelio statybos ir priežiūros darbų kokybė, gamybos apimtys bei gebėjimas gamybos darbus organizuoti glaustose eismo pertraukose tiesiogiai priklauso nuo operatyviai atliekamų veiksmų: kelio matavimo, tikslios skaitmeninės informacijos pateikimo ir remonto darbų.

Tradiciniai kelio trasos matavimo metodai paseno ir neužtikrina siekiamo efektyvumo. Naujos skaitmeninės technologijos ir metodai siūlo efektyvesnius sprendimus, vienas jų – Trimble GEDO Vorsys....

Skaityti daugiau »

x:0;y:0