Trimble GEDO

Geležinkelio statybos ir priežiūros darbų kokybė, gamybos apimtys bei gebėjimas gamybos darbus organizuoti glaustose eismo pertraukose tiesiogiai priklauso nuo operatyviai atliekamų veiksmų: kelio matavimo, tikslios skaitmeninės informacijos pateikimo ir remonto darbų.

Tradiciniai kelio trasos matavimo metodai paseno ir neužtikrina siekiamo efektyvumo. Naujos skaitmeninės technologijos ir metodai siūlo efektyvesnius sprendimus, vienas jų – Trimble GEDO Vorsys.

 

Privalumai:

  • Greitas ir tikslus informacijos surinkimas apie galimus maršrutus
  • Maršrutų analizė ir optimizavimas, remiantis projektavimo, fizikiniais ir socioekonominiais parametrais
  • Naudojant automatizuotas statybos sistemas sumažinama taisymo darbų trukmė
  • Specializuoti bėgių matavimai tiksliai statybos procesų bei kokybės kontrolei
  • Bėgių ašinės linijos analizė skaitmeniniam bėgių bei jų nuokrypių modeliavimui, kuris minimizuoja eksploatacines išlaidas
  • Tiksli inventorizacija naudojant didelės spartos duomenų surinkimo sistemas

Geležinkelio infrastruktūros objektų kokybės kontrolė

Kokybės reikalavimai geležinkelių infrastruktūros objektų įrengimui beveik visados įvardinami dar pirminėse projekto užduoties sąlygose ir turi būti išlaikomi leistinų nukrypimų-tolerancijų ribose viso statybos ir eksploatacijos ciklo metu. Didelių pastangų ir tikslumo reikalauja skaldos balasto sutankinimo ir tikslaus pačio geležinkelio kelio pamušimo į projektinę padėtį darbai.

Šios užduotys glaudžiai siejasi su tiksliu geležinkelio kelio padėties įrengimu projektinėje padėtyje, darbų atlikimo savalaikiškumu, išlaikant aukštus kokybės rodiklius. Tai automatiškai iššaukia šiuolaikinių matavimo ir stebėsenos technologijų, leidžiančių operatyviai ir betarpiškai tikrinti ir kontroliuoti geležinkelio kelio padėtį viso statybos ir eksploatacijos ciklo metu, poreikį

Geros praktikos pavyzdžiai Vokietijos geležinkelių statybose pramonėje

Pradedant 2011 metais pagrindinis Vokietijos geležinkelių infrastruktūros operatorius Deutsche Bahn AG sudarė rangos sutartį su viena stambiausių Vokietijos geležinkelių infrastruktūros statybos bendrovių Spitzke SE. Sutartyje buvo numatytas kapitalinis geležinkelio ruožų remontas Heseno žemėse.

Pirmąjame kelio kapitalinio remonto darbų etape, specialus, pilnai automatizuotas kelio remonto sąstatas atliko esamų pabėgių ir bėgių pakeitimą naujais. Sekančiais darbų etapais, apytiksliai pakloti bėgiai ir pabėgiai buvo tiksliai koreguojami pagal projektinę padėtį plane ir pagal aukščius, naudojant specialų mechanizuotą kelio taisymo kompleksą Plasser & Theurer StopExpress 09-3X. Šių mechanizmų pagalba visas kelias su pabėgiais buvo pakeltas nuo žemės paviršiaus į reikiamą aukštį, tuomet specialus hidraulinis tankintuvas sutankino esamą skaldos balastą po bėgiais iki reikiamo lygio ir išlygino bėgius horizontalioje padėtyje iki projektinės ašies.

Pasak Spitzke SE diplomuoto inžineriaus Falko Soffner, – „Iki kelio padėties koregavimo darbų pradžios yra atliekami esamos kelio padėties nustatymo išankstiniai geodeziniai matavimai, kurių rezultate atsiskleidžia tikslūs kelio korekcijos ir kelimo dydžiai bei nuokrypių nuo projekto vietos. Šių nuokrypių nustatymui, Spitzke SE naudoja specialiai šios rūšies uždaviniams spręsti sukurtą matavimų technologiją – Trimble GEDO Vorsys.  Ši šiuolaikinė kelio trasos matavimų metodika yra pagrįsta ilgų stygų ir statmenų nustatymo ir skaičiavimų metodu, papildomai visus matavimus susiejant su statybinio atraminio geodezinio pagrindo punktais.“

Į sistemos sudėtį įeinanti Trimble automatizuota tacheometrinė stotis atlieka nuolatinį stygos formavimo vaidmenį tarp dviejų atraminių punktų, bei matuoja faktines geležinkelio bėgių ir ašių x, y, h koordinates. Matavimams naudojami geodezinio atraminio pagrindo punktai įprastai yra įrengiami kontaktinio tinklo atramose. Ties pasirinktais atraminiais punktais atliekamas vežimėlio su tacheometru geodezinis pririšimas prie koordinačių sistemos, perduodant matavimų duomenis į Trimble TSC3/Yuma2 lauko kompiuterį. Pririšimas kartojamas perstumiant vežimėlį su tacheometru iki sekančio atraminio punkto vietos. Pririšimo metu sukuriama optinė styga tarp dviejų atraminių punktų. Kartu, sistemos sudėtyje esantys matavimo vežimėliai ir juose sumontuoti davikliai matuoja vėžės pločio nuokrypį nuo nominalaus pločio ir išorinę vėžės pakylą.

Tolimesnėje eigoje vežimėlis su prizme yra stumiamas bėgiais iki vežimėlio su tacheometru buvimo vietos. Matavimų metu, tacheometras tiksliai seka prizmę ir nustato kelio nukrypimus nuo optinės stygos. Tiek kelio padėties koordinatės, tiek vėžės parametrai belaidžiu ryšiu perduodami į lauko matavimų valdiklį Trimble TSC3/Yuma2, kuriame informacija yra sinchronizuojama ir apjungiama į vieningą informacijos rinkinį. Jau matavimų eigoje, lauko programinė įranga Trimble GEDO Vorsys realiu laiku apskaičiuoja faktinės kelio padėties taisymo iki projektinės padėties duomenis. Užbaigus matavimus, lauko programinė įranga suformuoja specialų kelio taisymo skaitmeninių duomenų rinkinį skirtą Plasser & Theurer kelio remonto mechanizmams.

Trimble GEDO Vorsys – naujas būdas ugdyti konkurencingumą

Trimble GEDO Vorsys geležinkelio matavimo ir kelio taisymo parametrų nustatymo metodika ypatinga savo matavimų sparta ir informacijos pateikimo operatyvumu. Šios savybės svarbios kelio paklojimo ir taisymo į projektinę padėtį metu, kuomet per trumpą laiko tarpą tą patį kelio ruožą reikia išmatuoti du, tris ir daugiau kartų, prieš kiekvieną kelio taisymo ciklą.Svarbiausia - duomenys, prieš, per ar po matavimų. Mes garantuojame lengvą duomenų valdymą, be jokio praradimo, jei naudosite GEDO CE programinės įrangos produktus. Pirmiausia gaunami duomenys iš projektuotojo arba rangovo. Duomenų importas bei suderinamumo patikrinimas naudojant šią sistemą - ne problema. Net jei duomenys turimi tik popieriniame plane - GEDO CE puikiai pasiruošęs, kad Jums nereikėtų praleisti per daug laiko biure.

trimble_gedo_photo_31_3

Kaip pavyzdį galima pateikti skirtingų matavimo metodų palyginimą. Patyrusi trijų specialistų komanda, taikydama tradicinius metodus, per valandą atlieka iki 400 m ilgio geležinkelio trasos matavimus. Taikant naująją, Trimble GEDO Vorsys sistemą, pakanka dviejų specialistų komandos, kuri per valandą atlieka iki 1200 – 1500 m ilgio geležinkelio ruožo matavimus. Tradiciniai metodai nusileidžia ir informacijos apie kelio savybes išsamumu bei detalumu.

Šiuolaikinio kelio trasos matavimo metodo – Trimble GEDO Vorsys darbų sąnaudos iki šešių kartų mažesnės, lyginant su tradiciniais metodais. Mažinamos ir kelio taisymo mechanizmų laiko sąnaudos, vienu metu gali būti atliekamas didesnių kelio ruožų parengimas. Visapusiškas matavimų automatizavimas ir operavimas skaitmeniais duomenimis ženkliai sumažina tiek sisteminių, tiek atsitiktinių žmogiškų klaidų įtaką.

„Laikas kuris yra skiriamas atlikti išankstinius kelio matavimus turi ypatingą svarbą, nes šie matavimai siejasi su intensyviais kelio būklės gerinimo ir palaikymo rangos darbais. Kelio stabilumo užtikrinimui yra būtini mažiausiai trys stabilizacijos pravažiavimų kartai, tam, kad tinkamai sutankinti skaldos balasto pagrindą. Kartu, kiekvienas pravažiavimas reikalauja naujų kelio padėties geodezinių matavimų.“ – situaciją apžvelgė Falko Soffner. – „Po kelio taisymo į projektinę padėtį darbų užbaigimo praėjus šešių savaičių eksploataciniam laikotarpiui yra būtina atlikti kontrolinius kelio matavimus, tam, kad būtų galima kartoti skaldos balasto sutankinimą ir kelio korekciją į projektinę padėtį. Akivaizdu, kad egzistuoja daugybė priežasčių išankstinius kelio padėties vertinimo matavimus atlikti su kuo įmanoma didesne sparta, o Trimble GEDO Vorsys sprendimas kaip tik suteikia sąlygas išlaikyti maksimalų remonto darbų našumą ir kokybę“.

Siekiant didinti konkurencingumą geležinkelių statybos sektoriuje, būtina optimizuoti gamybos procesus, nemažinant gamybos rodiklių ir nedidinat gamybos kaštų. Kelio statybos ir priežiūros darbų kokybė, gamybos apimtys bei gebėjimas gamybos darbus organizuoti glaustose eismo pertraukose tiesiogiai priklauso nuo operatyviai atliekamų veiksmų: kelio matavimo, tikslios skaitmeninės informacijos pateikimo ir remonto darbų.

Skaitmeniniai projektiniai duomenys ir tiksli esamos padėties geodezinių matavimų informacija geležinkelių statyboje užtikrina, kad kelias pagal geometrijos parametrus ir pagal geografinę padėtį bus paklotas laikantis statinio tolerancijos ribų bei eismo saugumo reikalavimų.

Trimble GEDO Scan Office - Apžvalga


Gamintojo puslapis: Trimble Railway


x:0;y:0