Susipažinkime - Trimble RealWorks

Trimble RealWorks: skanavimo duomenų registravimas

Šiuolaikinės matavimo priemonės leidžia (3D antžeminiai ir mobilūs skeneriai, fotogrametrijos ir Lidar dronai, skenuojantys tacheometrai) atlikti matavimus ir kaupti ne pavienes taško koordinates, o rinkti didelius duomenų kiekius taškų masyvo formatu. Tačiau atsiranda iššūkis kaip susitvarkyti ir apdoroti didelius duomenų kiekius. Čia į pagalbą galima pasitelkti Trimble programinę įranga RealWorks.

Kokiuose darbuose ir procesuose galime panaudoti „RealWorks“?

 • Importuoti duomenis iš bet kokio gamintojo 3D skenerio ir atlikti duomenų registraciją, taip paruošiant bendrą geo-orientuotą taškų masyvą.
 • Automatiškai atlikti duomenų klasifikavimą. Lauko duomenų į žemės paviršių, pastatus, kelių ženklus, elektros linijas, augmeniją. Pastatų duomenų klasifikavimą į grindis, sienas, lubas.
 • Atlikti CAD braižymo darbus. Be standartinių braižymo funkcijų yra galimybė braižyti išlinkusius linijinius objektus, tokius kaip elektros linijų laidai.
 • Susigeneruoti 3D modelius „mesh“ formatu, kurie gali būti eksportuojami į kitas programines įrangas.
 • Atlikti žemės paviršiaus tūrių skaičiavimus, bei palyginimus su istoriniais duomenimis. Cut/Fill uždavinys – kiek reikia žemių nukasti ar atvežti į konkrečią vietą.
 • Iš taškų masyvo susigeneruoti ortofoto nuotraukas, kurias po to bus galima naudoti 2D matavimams. Pvz. pastato fasado 2D projektas.
 • Automatiškai kurti ir projektuoti 3D objektus iš taškų masyvo. Tokius kaip vamzdžiai ir kita vamzdynų inžinerija, plieno konstrukcijos elementai, kopėčios ar laiptai. Automatiškai braižyti kelio bortelio apatinę ir viršutinę ribas. Automatiškai braižyti pastato kontūrą iš pastato horizontalaus pjūvio projekcijos.
 • Automatiškai susigeneruoti sienų, grindų vektorines plokštumas iš 3D taškų masyvo.
 • Atlinkti grindų plokštumo analizę paskaičiuojant deformacijas, paruošiant FF/FL ataskaitą.
 • „As build“ ir „Clash detection“ analizė. 3D projektinių modelių (pvz. IFC formatu) palyginimas su nuskanuota statybų aikštelės realia situacija.
 • Talpyklų ir rezervuarų matavimai. Paruošti kalibravimo ataskaitą. Atlinkti deformacijų inspektavimą ir analizę pagal API standartus.
 • Video vizualinės medžiagos paruošimas iš skenuotų duomenų.

Daugiau informacijos apie Trimble RealWorks galite rasti RealWorks puslapyje.

Trimble RealWorks: skanavimo duomenų automatinis klasifikavimas
Trimble RealWorks: skanavimo duomenų automatinis klasifikavimas
Trimble RealWorks: 3D modeliavimas
Trimble RealWorks: 3D modeliavimas
Trimble RealWorks: As Build analizė
Trimble RealWorks: As Build analizė
Trimble RealWorks: As Build analizė
Trimble RealWorks: As Build analizė
Trimble RealWorks: Clash detection analizė
Trimble RealWorks: Clash detection analizė
Trimble RealWorks: Grindų plokštumo analizė
Trimble RealWorks: Grindų plokštumo analizė
Trimble RealWorks: Kelio bortelio automatinis vektorizavimas
Trimble RealWorks: Kelio bortelio automatinis vektorizavimas
Trimble RealWorks: Pastato ortofoto paruošimas
Trimble RealWorks: Pastato ortofoto paruošimas
Trimble RealWorks: Rezervuaro korpuso deformacijų analizė
Trimble RealWorks: Rezervuaro korpuso deformacijų analizė
Trimble RealWorks: Rezervuaro pagrindo analizė
Trimble RealWorks: Rezervuaro pagrindo analizė
Trimble RealWorks: Rezervuaro sienelės vertikalumo analizė
Trimble RealWorks: Rezervuaro sienelės vertikalumo analizė
Trimble RealWorks: Sferos centro koordinatė
Trimble RealWorks: Sferos centro koordinatė
Trimble RealWorks: Tūrių skaičiavimas iš mesh paviršiaus modelio
Trimble RealWorks: Tūrių skaičiavimas iš mesh paviršiaus modelio

x:0;y:0