Trimble GNSS imtuvų konfigūravimas naudojant Esri ArcGIS Field Maps

Kas yra Esri ArcGIS Field Maps?

Esri ArcGIS Field Maps yra mobilaus įrenginio programėlė, skirta tyrinėti ir rinkti geografinės informacijos sistemų (GIS) duomenis bei atlikti įvairias užduotis, tokias kaip taškinių duomenų nužymėjimas (Stakeout) realiu laiku. Ši programa leidžia vartotojams redaguoti, inspektuoti, skaičiuoti ir lyginti taškinius, linijinius ir plotinius duomenis bei teikia tikslią, realaus laiko vietos, informaciją, jei yra naudojama kartu su Trimble GNSS imtuvais. Atlikus matavimus programa leidžia visus surinktus duomenis perkelti į ArcGIS Online, kur galima jau išsieksportuoti duomenis norimu formatu.

Kaip kartu veikia Trimble Mobile Manager ir Field Maps?

Norint, kad Trimble imtuvai veiktų su ArcGIS Field Maps, būtina naudoti Trimble Mobile Manager (TMM) programėlę kaip tarpininką. TMM leidžia gauti visus reikalingus duomenis ir tikslumus bei juos panaudoti Field Maps duomenų rinkimui. Prijungus TMM prie GNSS imtuvo galima pamatyti aktualius duomenis tokius kaip pvz., tikslumą metrais, matomų ir naudojamų palydovų skaičių bei esamos vietos koordinates WGS koordinačių sistemos formatu. Be to, per TMM galima konfigūruoti patį GNSS imtuvą ir nustatyti pataisos šaltinį.

Trimble Mobile Manager (TMM) leidžia gauti visus reikalingus duomenis ir tikslumus bei juos panaudoti Field Maps duomenų rinkimui
Trimble Mobile Manager (TMM) leidžia gauti visus reikalingus duomenis ir tikslumus bei juos panaudoti Field Maps duomenų rinkimui

Trimble Mobile Manager konfigūracija

Field Maps vartotojai turėtų pirmiausia sukonfigūruoti GNSS nustatymus TMM programoje ir tik tada prijungti imtuvą per Field Maps. Prie Trimble GNSS imtuvo nebūtina prisijungti TMM programėlėje, nors tai gali būti naudinga diagnostikos tikslais. Jei jau esate prisijungę prie imtuvo TMM, turėtumėte prieš jungiantis per Field Maps atsijungti nuo GNSS imtuvo per Trimble Mobile Manager programėlę.

Trimble Mobile Manager konfigūracijai reikia atlikti šiuos veiksmus:

• Pasirinkite programos meniu „GNSS Configuration“.

• GNSS pataisos šaltinis: galima pasirinkti iš dviejų galimybių: Auto ir Custom Local. Jei neturite prisijungimo prie vietinio LitPOS tinklo, palikite nustatymą Auto.

Galima pasirinkti iš dviejų galimybių: Auto ir Custom Local. Jei neturite prisijungimo prie vietinio LitPOS tinklo, palikite nustatymą Auto.
Galima pasirinkti iš dviejų galimybių: Auto ir Custom Local. Jei neturite prisijungimo prie vietinio LitPOS tinklo, palikite nustatymą Auto.

Trimble Catalyst DA2 vartotojai gali pasinaudoti Trimble Correction Hub (TCH), kuris parinks geriausią pataisos šaltinį pagal jūsų vietą ir ryšį iš šio sąrašo: Trimble VRS Now, Trimble RTX internetu, Trimble RTX per satelitą ir SBAS.

Kiti Trimble GNSS imtuvai (R12i, R2, TDC650, TDC600) automatiškai pasirenka geriausią pataisos šaltinį iš šio sąrašo: Trimble RTX internetu, Trimble RTX per satelitą ir SBAS.

Custom Local parinktis naudojama, jeigu norite gauti pataisas iš vietinio LitPOS tinklo.

Įveskite IP adresą (Server URL), „Port“, „Mount point name“, įveskite litPOS vartotojo vardą ir slaptažodį, parinkite geoido modelį ir patikrinkite, kad „GNSS source reference frame“ sutaptų su „GNSS output – Detection mode“
Įveskite IP adresą (Server URL), „Port“, „Mount point name“, įveskite litPOS vartotojo vardą ir slaptažodį, parinkite geoido modelį ir patikrinkite, kad „GNSS source reference frame“ sutaptų su „GNSS output – Detection mode“

Įveskite IP adresą ir „mount point name“ (rekomenduojama naudoti „RTX_RTCM34“), kad prisijungtumėte prie LitPOS tinklo. Būtinai patikrinkite, kad „GNSS source reference frame“ sutaptų su „GNSS output – Detection mode“, tai užtikrins, kad pataisos bus teisingai naudojamos. Geriausia palikti nustatymą „Auto“. Jei neturite prisijungimo prie LitPOS tinklo, jį galite užsisakyti adresu: https://www.geoportal.lt/geoportal/web/litpos-paslauga/registracija.

Geoidas: naudokite vietinį „Lithuania Geoid Model 2020“ geoidą arba galite naudoti visuotinį „EGM96 (Global)“ geoidą, kuris yra pasiekiamas visame pasaulyje.

Baigus konfigūraciją, galite pereiti į Field Maps programą. Būtinai įsitikinkite, kad TMM yra atsijungęs nuo Trimble imtuvo, prieš jungiantis per Field Maps.

 

Norint konfigūruoti Field Maps programą, prireiks atlikti šiuos žingsnius:

iOS naudotojams. Jei Field Maps programą naudojate pirmą kartą, prijungus prie Trimble GNSS imtuvo, reiks pasirinkti Trimble Mobile Manager aplanką:

  • Pasirinkite (browse) - ieškoti aplanko.
  • Suraskite Trimble Mobile Manager aplanką. 
  • Jį atidarykite.
Pasirinkite "Browse" ir raskite Trimble Mobile Manager aplanką. Pasirinkite aplanką ir jį atidarykite
Pasirinkite "Browse" ir raskite Trimble Mobile Manager aplanką. Pasirinkite aplanką ir jį atidarykite

iOS ir Android naudotojams: Esri ArcGIS Field Maps susiejimas su GNSS imtuvais vyksta per vietos tiekėjus (Location Provider). Norint sėkmingai naudoti Trimble imtuvą su Field Maps programėle, reikės sukurti "Location Provider" ir atlikti šiuos žingsnius:

Atidarykite ArcGIS Field Maps programėlę ir prisijunkite prie savo paskyros.

Raskite ir pasirinkite "Location Provider" (vietos tiekėjas) skyrių.

Pridėkite naują imtuvą paspausdami "Add provider" (pridėti tiekėją) arba pasirinkite imtuvą, kuris buvo pridėtas anksčiau.

Pasirinkite Trimble imtuvą iš sąrašo. Jei imtuvas jau yra prijungtas per Bluetooth ryšį, jis turėtų atsirasti sąraše.

Įveskite imtuvo aukštį metrais, jei tai reikalinga, ir spustelėkite "Done" (baigta).

Atidarykite ArcGIS Field Maps programėlę ir prisijunkite prie savo paskyros.  Pasirinkite „Location Provider“ (vietos tiekėjas) skyrių.
Atidarykite ArcGIS Field Maps programėlę ir prisijunkite prie savo paskyros. Pasirinkite „Location Provider“ (vietos tiekėjas) skyrių.
Pridėkite naują imtuvą paspausdami „Add provider“ (pridėti tiekėją) arba pasirinkite imtuvą, kuris buvo pridėtas anksčiau Pasirinkite Trimble imtuvą iš sąrašo. Jei imtuvas jau yra prijungtas per Bluetooth ryšį, jis turėtų atsirasti sąraše.
Pridėkite naują imtuvą paspausdami „Add provider“ (pridėti tiekėją) arba pasirinkite imtuvą, kuris buvo pridėtas anksčiau Pasirinkite Trimble imtuvą iš sąrašo. Jei imtuvas jau yra prijungtas per Bluetooth ryšį, jis turėtų atsirasti sąraše.

Baigę šiuos žingsnius, jūsų Trimble GNSS imtuvas bus sėkmingai susietas su ArcGIS Field Maps programėle. Jeigu naudojate Trimble Catalyst DA2 imtuvą jūsų paprašys prisijungti prie Trimble ID paskyros per TMM, prisijungus galite grįžti į Field Maps programėlę.

Tinkamai sukonfigūravus Trimble Mobile Manager ir Field Maps programas, galėsite naudotis efektyvia GIS duomenų rinkimo sistema su Trimble GNSS imtuvais ir Esri ArcGIS Field Maps programa.

x:0;y:0